Gældende reglementer og deltagelse.


Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med nærværende specialreg-lement er gældende.

Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.


Udstillingsklasser

 1. Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen
 2. Konkurrenceklasser
  • Traditionel klasse: 1 eller 5 til 8 rammer
  • Posthistorie klasse: 1 eller 5 til 8 rammer
  • Helsager klasse: 1 eller 5 til 8 rammer
  • Temaklasse klasse: 1 eller 5 til 8 rammer
  • Luftpost klasse: 1 eller 5 til 8 rammer
  • Åben klasse:      1 eller 5 til 8 rammer
  • Revenues klasse: 1 eller 5 til 8 rammer 
  • Postkort klasse: 1 eller 5 til 8 rammer 
  • Litteratur klasse: 1 ramme
  • Ungdoms klasse: efter alders grupper
 3. Andre klasser
  • 1 ramme eksponat

Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i klasserne 2.1 til 2.9. og 3.1. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med planchenummer på bagsiden.

Forsikring påhviler den enkelte udstiller.

Indledningsplanche skal vedlægges anmeldelsesskema.

Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at opsætte og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om opsætning/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.

Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

Tvivlsspørgsmål

Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg.

Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår af bilag 1 – Faktaside.

 

Udstillingsudvalget


FAKTASIDE

Udstillingens navn, tid og sted.

Udstillingen er en National udstilling.

Udstillingen arrangeres i fællesskab af Fredericia Frimærkeklub og

Danmarks Filatelist Forbund.

Udstillingens navn er Elbo´21

Afholdes 16. og 17. oktober 2021, i Fredericia Idrætscenter hal 5 og 6. 

Udstillingens størrelse og rammeleje

Der er plads til ca. 500 rammesider á 16 plancher i A4 format.

Rammelejen er 120 kr. pr. rammeside. + moms - i alt 150 kr.

Arrangør og tilmelding

Arrangøradresse: Elbo21 v. Claus Oxenbøll, Baldersvej 19, 7000 Fredericia. Hjemmeside: Elbo21.dk og e-mail udstiller@elbo21.dk

 

Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + eventuel synopsis på maks. 2-3 A4-sider skal være udstillingen i hænde senest den 15. juli 2021, og skal sendes til ovennævnte adresse.

Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammesider senest den 26. juli 2021

Betaling skal ske senest den 10. september 2021

Arrangør forbeholder sig ret til at afvise et eksponat.

Forsendelse

Eksponater der ønskes monteret af udstillingsudvalget skal være udstillingen i hænde 

Senest den 11. oktober 2021

Forsendelses til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

Bedømmelser og præmier

Der vil blive mulighed for udstillerne kan møde juryen 17. oktober fra 10-12

Udstiller modtager resultatliste, bedømmelsesskema, diplom, samt en udstillergave.